Paulina, S. T., & Alpha Galih Adirakasiwi. (2022). Analisis Kekeliruan dalam Menyelesaikan Soal Transformasi Ditinjau dari Kemampuan Awal Matematika. JUMLAHKU: Jurnal Matematika Ilmiah STKIP Muhammadiyah Kuningan, 8(1), 84-94. https://doi.org/10.33222/jumlahku.v8i1.1682